Oor Ons

Bafana Petroleum Verspreiders is ‘n gevestigde Groothandel Brandstof Maatskappy wat reeds sedert 2004 diesel en petrol van so min as 1500 liter per aflewering en so groot as wat benodig word, aan veral die Landboubedryf, Mynboubedryf asook besighede, verskaf.

Aflewering van diesel, petrol en smeermiddels is gratis en goeie pryse kan beding word, veral met groter bestellings en dadelike betaalopsies.

 Die Groep, bestaande uit Bafana Petroleum Verspreiders en Winkelhaak Verspreiders, bestaan uit 22 Brandstofdepots asook Oiltrans as ons Engen & Caltex olieverspreidingsnetwerk wat daagliks aflewerings van olie, ghries en ander verwante smeermiddels hanteer.  Dit is ook by die Brandstofdepots beskikbaar.

Visie

Bafana Petroleum Verspreiders se visie is om na ons 16 jarige bestaan steeds te streef om die beste vir ons kliënt te doen.  Dit beteken om daagliks gefokus te wees en te streef om te verbeter en te vernuwe om die leiers op die gebied te bly.  Ons besef dat ons kliënte ons gebring het tot waar ons vandag is.  Dit is ons trots en kosbaarste dryfkrag.

Missie

Bafana Petroleum Verspreiders besef dat die besigheidswêreld geen leemte laat vir foute nie.  Aflewerings van bestellings moet spoedig gedoen word en ‘n deeglike kortingsraamwerk moet in plek wees om stabiliteit te verseker.

Winkelhaak Verspreiders is ‘n gevestigde Groothandel brandstof maatskappy wat reeds 20 jaar (sedert 2000), diesel  van so min as 1500 lt per aflewering en so groot as wat benodig word aan veral die landboubedryf, mynboubedryf asook besighede, 50ppm Diesel verskaf.

Oiltrans is geleë op Standerton waar ‘n baie wye reeks van Caltex & Engen olieprodukte beskikbaar is. Vir enige navrae oor spesifieke applikasies op alle voertuie en werktuie staan die span gereed om die korrekte aanbeveling gratis te doen met ‘n spesialis network as ondersteuning agter hulle.

Vir enige navrae:

Produk